Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /data/http/skolka-riegrova.cz/www/libs/Nette/loader.php on line 28
 MŠ Riegrova Opava | Ochrana osobních údajů | Pro rodiče
Úvod » Otická » Pro rodiče » Ochrana osobních údajů

Pro rodiče

Ochrana osobních údajů

GDPR

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Mateřská škola Opava, Riegrova se sídlem Riegrova1/535, IČO: 71000119 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje „správce“ zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Pokud „správce“ zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od „správce“ informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaných „správcem“;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané „správcem“ jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných „správcem“, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů „správcem“;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) „správci“;
  • podat stížnost dozorovému orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů).

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči „správci“ uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Mateřskou školu Opava, Riegrova:
p. Luděk Mandok
Telefon: 724 289 323, e-mail: ludek.mandok@opava-city.cz