Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /data/http/skolka-riegrova.cz/www/libs/Nette/loader.php on line 28
 MŠ Riegrova Opava | Úvod

Úvodem

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Vážení rodiče,
tento školní rok byl neobyčejný, náročný pro děti, rodiče i všechny zaměstnance školy. Ukázalo se, že věci dříve samozřejmé nemusí být stálé. Uvědomme si, co je v životě podstatné a naplňující. Doba nás učí vzájemnému respektu a toleranci. I složité období nás posunuje dál, kterým směrem je na nás.

Děkujeme všem zaměstnancům za zvládnutí mimořádných úkolů, rodičům za spolupráci, toleranci a vstřícnost v této zvláštní době.

Přejeme všem krásné, slunné a ve zdraví prožité prázdniny a dovolenou.
Sluníčko: Hurá na prázdniny

Za kolektiv napsala: Bc. Anna Pavelková, ředitelka školy

PROVOZ V MŠ OD 10. 5. 2021

Od 10. 5. jsou opět v provozu obě mateřské školy.

  • Děti budou bez roušek a testování
  • Rodiče nebo doprovázející osoby budou mít respirátor, v prostorách MŠ budou dodržovat 2 metrové rozestupy, v šatnách mohou být s dětmi současně maximálně 2 dospělé osoby
  • Docházku dětí si rodiče nahlásí předem, buď telefonicky nebo e-mailem


Rozhodnutí o přijetí Riegrova

2021/22

Rozhodnutí o přijetí Otická

2021/22

Směrnice ke stanovení výše úplaty

2021

Informace k zápisu

2021

Čestné prohlášení

Náměty k činnostem doma

pro rodiče

obrazek

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let při uzavření školského zařízení

Publikováno: 16.03.2020
Upraveno: 16.03.2020

Projekt
ŠABLONY II-PERSONÁLNÍ PODPORA
A ROZVOJOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI V MŠ
RIEGROVA OPAVA; REG.Č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013675
je spolufinancován Evropskou unií.
Cíl:Personální posílení o chůvu a podpora extrakurikulárních aktivit formou projektových dnů.
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
 

Úvodní slovo paní ředitelky

Vážení rodiče, vítáme Vás na stránkách naší mateřské školy, která je vzdělávací institucí, jejímž posláním je poskytovat úroveň vzdělání vymezenou stupněm a zaměřením školy, vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Snažíme se doplňovat rodinnou výchovu , navazovat na ni a vytvářet prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k aktivnímu rozvoji a učení. Mateřská škola nabízí dětem bezpečné a podnětné prostředí a také skupinu vrstevníků. Domnívám se, že je to nenahraditelné, přirozené a hravé prostředí, pro rodiče je to místo, kde je o děti postaráno, v podstatě se jedná o veřejnou službu Všichni zaměstnanci naší mateřské školy se snaží svou prací přispět k tomu, aby se dětem u nás líbilo a chodily k nám rády. Pro všechny děti je vytvářen stejný prostor a podmínky, snažíme se o zkvalitňování výchovného a vzdělávacího procesu tak, aby vedl ke spokojenosti dětí.