Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /data/http/skolka-riegrova.cz/www/libs/Nette/loader.php on line 28
 MŠ Riegrova Opava | Rozhodnutí o přijetí Riegrova | Pro rodiče
Úvod » Riegrova » Pro rodiče » Rozhodnutí o přijetí Riegrova

Pro rodiče

Rozhodnutí o přijetí Riegrova

Rozhodnutí o přijetí

Mateřská škola Opava, Riegrova-příspěvková organizace
Riegrova 1, 746 01, Opava 1 IČO: 71000119
Číslo jednací: MS-R 19/2021
Datum vydání rozhodnutí: 11. 5. 2021

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání


Mateřská škola Opava, Riegrova-příspěvková organizace, jejíž činnost vykonává ředitelka Bc. Anna Pavelková, rozhodla podle ustanovení § 34 odstavec 3, §165 odst. 2 písm. b) a §183 odst. 1 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád , ve znění pozdějších předpisů vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Opava, Riegrova-příspěvková organizace od 1. 9. 2021 těmto uchazečům:


Uchazeč Výsledek řízení
R 621 přijat/a
R 3621 přijat/a
R 521 přijat/a
R 721 přijat/a
R 1821 přijat/a
R 2521 přijat/a
R 321 přijat/a
R 221 přijat/a
R 421 přijat/a
R 121 přijat/a
R 2421 přijat/a
R 2621 přijat/a
O 121(Riegrova) přijat/a
O 621(Riegrova) přijat/a
O 521(Riegrova) přijat/a
R 2221 přijat/a
R 2821 přijat/a
R 4021 přijat/a
R 1921 přijat/a
R 2021 přijat/a

Žádosti podané ve dnech 3.5.- 7.5. 2021 prostřed­nictvím zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Opava, Riegrova-příspěvková organizace od 1.9.2021 se vyhovuje v plném rozsahu a v souladu s §68 odst.4 zákona č. 500/2004Sb., správní řád, se odůvodnění neuvádí.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, a to podáním učiněným u ředitelky mateřské školy.


Ředitelka školy: Bc. Anna Pavelková Datum zveřejnění: 12. 5. 2021

Prosíme zákonné zástupce , aby na telefonní číslo 553 713 926 potvrdili docházku dítěte od 1.9.2021