Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /data/http/skolka-riegrova.cz/www/libs/Nette/loader.php on line 28
 MŠ Riegrova Opava | Rozhodnutí o přijetí (Riegrova) | Pro rodiče
Úvod » Riegrova » Pro rodiče » Rozhodnutí o přijetí (Riegrova)

Pro rodiče

Rozhodnutí o přijetí (Riegrova)

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole Opava, Riegrova-příspěvková organizace

Mateřská škola Opava, Riegrova-příspěvková organizace zastoupena Bc. Annou Pavelkovou, ředitelkou školy, rozhodla v souladu s §34, §165 odst. 2 a §183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Opava, Riegrova-příspěvková organizace od 3. 9. 2018 těmto uchazečům:

Seznam uchazečů
Uchazeč Výsledek řízení
R 011004 přijat/a
R 032406 přijat/a
R 042412 přijat/a
R 082910 přijat/a
R 092005 přijat/a
R 100505 přijat/a
R 122904 přijat/a
R 171509 přijat/a
R 200806 přijat/a
R 222511 přijat/a
R 241404 přijat/a
R 251404 přijat/a
R 272605 přijat/a
R 292412 přijat/a
R 320804 přijat/a

Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, a to podáním učiněným u ředitelky mateřské školy.

Ředitelka školy: Datum zveřejnění:
Bc. Anna Pavelková 10. 5. 2018

Prosíme rodiče přijatých dětí, aby obratem sdělili osobně nebo na telefonní číslo

553 713 926

zda dítě k 3. 9. 2018 do mateřské školy nastoupí.