Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /data/http/skolka-riegrova.cz/www/libs/Nette/loader.php on line 28
 MŠ Riegrova Opava | Rozhodnutí o přijetí (Otická) | Pro rodiče
Úvod » Otická » Pro rodiče » Rozhodnutí o přijetí (Otická)

Pro rodiče

Rozhodnutí o přijetí (Otická)

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole Opava, Riegrova-příspěvková organizace (odloučené pracoviště Mateřská škola Opava, Otická)

Mateřská škola Opava, Riegrova-příspěvková organizace zastoupena Bc. Annou Pavelkovou, ředitelkou školy, rozhodla v souladu s §34, §165 odst. 2 a §183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Opava, Riegrova-příspěvková organizace (odloučené pracoviště Mateřská škola Opava, Otická) od 3. 9. 2018 těmto uchazečům:

Seznam uchazečů
Uchazeč Výsledek řízení
O 013011 přijat/a
O 021702 přijat/a
O 051610 přijat/a
O 062109 přijat/a
O 070209 přijat/a
O 080701 přijat/a
O 092911 přijat/a
O 100901 přijat/a
O 110710 přijat/a
O 122802 přijat/a
O 131011 přijat/a
O 142909 přijat/a
O 180812 přijat/a
O 200212 přijat/a
O 232906 přijat/a

Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, a to podáním učiněným u ředitelky mateřské školy.

Ředitelka školy: Datum zveřejnění:
Bc. Anna Pavelková 10. 5. 2018

Prosíme rodiče přijatých dětí, aby obratem sdělili osobně nebo na telefonní číslo

553 713 206

zda dítě k 3. 9. 2018 do mateřské školy nastoupí.