Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /data/http/skolka-riegrova.cz/www/libs/Nette/loader.php on line 28
 MŠ Riegrova Opava | Rozhodnutí o přijetí (Otická) | Pro rodiče
Úvod » Otická » Pro rodiče » Rozhodnutí o přijetí (Otická)

Pro rodiče

Rozhodnutí o přijetí (Otická)

Mateřská škola Opava, Riegrova-příspěvková organizace
Riegrova 1, 746 01, Opava 1 IČO: 71000119
Číslo jednací: MS-R 21/2019
Datum vydání rozhodnutí: 13. 5. 2019
Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Mateřská škola Opava, Riegrova-příspěvková organizace, jejíž činnost vykonává ředitelka Bc. Anna Pavelková, rozhodla podle ustanovení § 34, §165 odst. 2 písm. b) a §183 odst. 1 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Opava, Riegrova-příspěvková organizace (odloučené pracoviště Mateřská škola Opava, Otická) od 2. 9. 2019 těmto uchazečům:

Seznam uchazečů
Uchazeč Výsledek řízení
O 70203 přijat/a
O 220106 přijat/a
O 22906 přijat/a
O 270807 přijat/a
O 321612 přijat/a
O 363012 přijat/a
O 161504 přijat/a
O 10805 přijat/a
O 252505 přijat/a
O 241506 přijat/a
O 110307 přijat/a
O 52007 přijat/a
O 122107 přijat/a
O 150908 přijat/a
O 292308 přijat/a
O 32608 přijat/a
O 183008 přijat/a
O 171909 přijat/a
O 212509 přijat/a
O 40110 přijat/a
O 280210 přijat/a
O 91710 přijat/a
O 81611 přijat/a
O 191401 přijat/a

Žádosti podané ve dnech 6. a 7. 5. 2019 prostřednictvím zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Opava, Riegrova-příspěvková organizace (odloučené pracoviště Mateřská škola Opava, Otická) od 2. 9. 2019 se vyhovuje v plném rozsahu, a v souladu s §68 odst.4 zákona č. 500/2004Sb., správní řád, se odůvodnění neuvádí.

Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, a to podáním učiněným u ředitelky mateřské školy.

Ředitelka školy: Datum zveřejnění:
Bc. Anna Pavelková 13. 5. 2019

Prosíme rodiče přijatých dětí, aby obratem sdělili osobně nebo na telefonní číslo 553 713 206 zda dítě k 2. 9. 2019 do mateřské školy nastoupí.