Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /data/http/skolka-riegrova.cz/www/libs/Nette/loader.php on line 28
 MŠ Riegrova Opava | Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Otická | Pro rodiče
Úvod » Otická » Pro rodiče » Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Otická

Pro rodiče

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Otická

14.5.2024

Mateřská škola Opava, Riegrova-příspěvková organizace
Riegrova 1, 746 01 , Opava 1IČO: 71000119

Číslo jednací: MS-R 52/2024
Datum vydání rozhodnutí: 14.5.2024

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Mateřská škola Opava, Riegrova-příspěvková organizace, jejíž činnost vykonává ředitelka Bc. Anna Pavelková, rozhodla podle ustanovení § 34 odstavec 3, §165 odst. 2 písm. b) a §183 odst. 1 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád , ve znění pozdějších předpisů vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Opava, Riegrova-příspěvková organizace (odloučené pracoviště MŠ Opava, Otická) těmto uchazečům:

Uchazeč Výsledek řízení
O 80407 přijat/a
O 212603 přijat/a
O 263010 přijat/a
O 241004 přijat/a
O 180312 přijat/a
O 300601 přijat/a
O 190103 přijat/a
O 100104 přijat/a
O 91204 přijat/a
O 292404 přijat/a
O 222106 přijat/a
O 30207 přijat/a
O 230407 přijat/a
O 330707 přijat/a
O 350909 přijat/a
O 41810 přijat/a
O 152110 přijat/a
O 273010 přijat/a
O 320812 přijat/a
O 72512 přijat/a

Prosíme zákonné zástupce, aby obratem na telefonní číslo 553 713 926 sdělili, zda dítě do MŠ nastoupí.

Děti, které k 31.8.2024 ne­dovršily 3 let, nastoupí až po jejich dovršení-prosíme, sdělte rovněž, zda nastoupíte.

Žádosti podané ve dnech 2. a 3. 5. 2024 prostřednictvím zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Opava, Riegrova-příspěvková organizace se vyhovuje v plném rozsahu a v souladu s §68 odst.4 zákona č. 500/2004Sb., správní řád, se odůvodnění neuvádí.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, a to podáním učiněným u ředitelky mateřské školy.
Ředitelka školy: Bc. Anna Pavelková
Datum zveřejnění: 14.5.2024