Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /data/http/skolka-riegrova.cz/www/libs/Nette/loader.php on line 28
 MŠ Riegrova Opava | Rozhodnutí o přijetí | Pro rodiče
Úvod » Otická » Pro rodiče » Rozhodnutí o přijetí

Pro rodiče

Rozhodnutí o přijetí

Otická

Mateřská škola Opava, Riegrova-příspěvková organizace 

Riegrova 1, 746 01 , Opava 1 IČO: 71000119

Číslo jednací: MS-R 19/2020

Datum vydání rozhodnutí: 11. 5. 2020

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Mateřská škola Opava, Riegrova-příspěvková organizace, jejíž činnost vykonává ředitelka

 Bc. Anna Pavelková, rozhodla podle ustanovení § 34 odstavec 3, §165 odst. 2 písm. b) a §183 odst. 1 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem

č. 500/2004 Sb., správní řád , ve znění pozdějších předpisů vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Opava, Riegrova-příspěvková organizace (odloučené pracoviště MŠ Otická)

 od 1. 9. 2019 těmto uchazečům:

Uchazeč

Výsledek řízení

O 220

přijat/a

O 320

přijat/a

O 420

přijat/a

O 720

přijat/a

O 920

přijat/a

O 1020

přijat/a

O 1120

přijat/a

O 1420

přijat/a

O 1520

přijat/a

O 1620

přijat/a

O 1720

přijat/a

O 2020

přijat/a

O 2120

přijat/a

O 2720

přijat/a

O 2920

přijat/a

O 3220

přijat/a

Žádosti podané ve dnech 4. a 5. 5. 2020 prostřednictvím zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Opava, Riegrova-příspěvková organizace

 od 1.9.2020 se vyhovuje v plném rozsahu av souladu s §68 odst.4 zákona č. 500/2004Sb., správní řád, se odůvodnění neuvádí.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, a to podáním učiněným u ředitelky mateřské školy.

Ředitelka školy: Bc. Anna Pavelková Datum zveřejnění: 12. 5. 2019

Datum stažení:

Prosíme zákonné zástupce, aby žádosti o přijetí, které nejsou opatřeny razítkem lékaře nechali lékařem potvrdit a v den nástupu do mateřské školy doručili (zadní strana žádosti). Děkujeme!