Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /data/http/skolka-riegrova.cz/www/libs/Nette/loader.php on line 28
 MŠ Riegrova Opava | Představení mateřské školy | O nás
Úvod » Otická » O nás » Představení mateřské školy

O nás

Představení mateřské školy

Představujeme se …

Mateřská škola Opava, Otická

je odloučeným pracovištěm MŠ Opava, Riegrova –příspěvková organizace

Název školy: Mateřská škola Opava, Otická
Adresa školy: Otická 24, Opava, 746 01
Ředitelka školy: Anna Pavelková
Vedoucí učitelka: Ivana Moravcová
Telefon: 553 713 206
e-mail: ms.oticka@atlas.cz
Webové stránky: www.skolka-riegrova.cz
Provoz školy: 6.30–16.30

Mateřská škola Opava, Otická je školou dvojtřídní s kapacitou 54 dětí. Děti jsou do tříd umísťovány podle věku. Třídy nesou názvy „Sluníčko“ a „Zvoneček“. Budova panelákového typu poskytuje velmi dobré prostorové podmínky. Každé podlaží je vybaveno šatnou, hernou, třídou, sociálním zařízením a kuchyňkou pro výdej stravy. Mateřská škola prošla úpravami technického i estetického rázu-vymalování vstupních prostor malbami s dětskou tématikou, výměna oken a dveří v celé budově, vybavení novými koberci, podlahovými krytinami ve třídách, částečně novým nábytkem, záclonami, závěsy. Samy děti se podílejí svými pracemi na výzdobě interiéru.
Rozlehlá zahrada za budovou je vybavena dvěma pískovišti s pergolou, průlezkami a lavičkami pro odpočinek. Prostor vydlážděný zámkovou dlažbou slouží dětem k jízdě na koloběžkách.Tato část zahrady je dostatečně vzdálena od pozemní komunikace a poskytuje dětem klidné prostředí pro hru. Je pravidelně udržována , a proto může být využívána po celý rok.
Od poloviny dubna do poloviny listopadu je tato zahrada otevřená pro veřejnost.
O zdravý rozvoj dětí pečují 4 pedagogické pracovnice a 2 správní zaměstnankyně. Každodenní stravu zajišťuje Zařízení školního stravování Opava, Otická 24

Nadstandardní aktivity:

 • Kroužek gymnastiky
 • Výtvarný kroužek Barvička
 • Hudebně pohybově dramatický kroužek Budulínek
 • Keramický kroužek
 • Flétnička
 • Keramická odpoledne pro rodiče a děti
 • Doprovod dětí do jarního kurzu plavání
 • Spousta kulturních akcí v MŠ i mimo ni
 • Maškarní rej
 • Akce rodičů s dětmi – Drakiáda, Vánočníček, mamince k svátku, zahradní slavnost
 • Výlety do přírody
 • Spolupracujeme se ZŠ Opava, Otická, ZŠ T.G.Masaryka

Pracujeme dle Školního vzdělávacího programu, který je vypracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a zajišťuje všestranný harmonický rozvoj dítěte.