Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /data/http/skolka-riegrova.cz/www/libs/Nette/loader.php on line 28
 MŠ Riegrova Opava | Opatření | Pro rodiče
Úvod » Otická » Pro rodiče » Opatření

Pro rodiče

Opatření

Zvýšená hygienická a bezpečnostní opatření pro zabezpečení provozu

ZVÝŠENÁ HYGIENICKÁ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO ZABEZPEČENÍ PROVOZU

MŠ OPAVA, RIEGROVA (odloučené pracoviště MŠ Opava, Otická)

Vypracováno v souladu s metodickým pokynem MŠMT ze 17. 8. 2020

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

Upozornění pro zákonné zástupce dětí:

Provoz mateřské školy je od 6.30 do 16.30

K docházce do mateřské školy jsou přijímány pouze děti zdravé.

Povinné vybavení dítěte

 • Čistá rouška v podepsaném igelitovém sáčku
 • Do MŠ si děti po dobu zvýšeného opatřeni NESMÍ nosit vlastní hračky včetně plyšáků
 1. Předávání dětí a kontrola jejich zdravotního stavu při příchodu do MŠ
  • Ranní předávání dítěte proběhne v šatně jednotlivých tříd (do prostoru třídy a herny vstupují pouze děti). MŠ doporučuje, aby dítě doprovázela jedna osoba.
  • Nevyžadujeme potvrzení o bezinfekčnosti
  • Vyzvedávání dětí v poledne i odpoledne probíhá stejnou formou ve stanoveném čase.
  • Doprovod jednotlivých dětí bude při přijímání/vyzvedávání dítěte dodržovat odstup minimálně 2 m.
  • Doprovázející osoba dodrží povinnou ochranu horních cest dýchacích
  • Při ranním filtru probíhá:
   • správná hygiena rukou (20 až 30 sekund) vodou a tekutým mýdlem
 2. Organizační opatření
  • Umístíme děti ve skupinkách , pokud to bude možné (ačkoliv žádná omezení na počty nyní nejsou vydána)
  • Zabezpečíme provádění zvýšených hygienických opatření zejména desinfekci rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce (např. kliky, zábradlí)
  • Budeme dodržovat základní hygienická pravidla při hygieně rukou za použití tekutého mýdla, s následným hygienickým vysoušením rukou jednorázovými papírovými ručníky, poučíme děti o správné technice mytí rukou
  • Zajistíme zvýšený úklid všech prostor za použití dezinfekce s plně virucidním účinkem (WC, pracovní povrchy, předměty, podlahy, kliky, zábradlí, hračky atd.) Při používání dezinfekčních prostředků je nutno dodržovat koncentrace stanovené výrobcem pro jednotlivá použití, aby byla zajištěna jejich účinnost
  • Zajistíme časté a průběžné větrání prostor (každou hodinu po dobu 5 minut)
  • Zajistíme správnou manipulaci s odpadem ( jednorázové ochranné rukavice, papírové ručníky, ubrousky)
   • vložit do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavázat a vhodit do popelnice
   • po manipulaci s odpady provést správnou hygienu rukou
  • Pobyt venku bude probíhat převážně na školní zahradě, bude zajištěno oddělení ve skupinách
 3. Stravování
  • Stravování bude zajištěno běžným způsobem, bude probíhat v hygienicky přísnějším režimu
  • Děti se nebudou samy obsluhovat ani si samy brát příbory, vše připraví pracovnice MŠ za použití jednorázových rukavic
 4. Polední odpočinek
  • Polední odpočinek bude zabezpečen tak, aby zajistil dostatečný prostor mezi lehátky (pokud to bude možné, dle počtu dětí)
 5. Plánované akce školy
  • V průběhu školního roku zvážíme nutnost konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí

Děkujeme, že dodržujete daná opatření.

V Opavě 24. 8. 2020
Anna Pavelková, ředitelka školy