Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /data/http/skolka-riegrova.cz/www/libs/Nette/loader.php on line 28
 MŠ Riegrova Opava | Opatření | Pro rodiče
Úvod » Riegrova » Pro rodiče » Opatření

Pro rodiče

Opatření

Zvýšená hygienická a bezpečnostní opatření pro zabezpečení provozu

ZVÝŠENÁ HYGIENICKÁ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO ZABEZPEČENÍ PROVOZU

MŠ OPAVA, RIEGROVA – prázdninový provoz od 10. 8. do 31. 8. 2020

(Vypracováno na základě Mimořádného opatření č.16/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě)

Upozornění pro zákonné zástupce dětí: 

Provoz mateřské školy je od 6.30 do 16.00

Scházení dětí: 6.30– 8.30

Po obědě: 12.00 – 12.30

Rozcházení dětí: od 14.30

K docházce do mateřské školy jsou přijímány pouze děti zdravé . Děti, které budou při ranním filtru vykazovat jakékoli symptomy nemoci (teplota, kašel, rýma (i alergická), bolest hlavy, slabost a apatie, nevolnost) nebudou do mateřské školy přijaty!

 1. Povinné vybavení dítěte

Vzhledem k tomu, že kontakt se zákonnými zástupci dětí bude omezen (nebudou vstupovat do budovy) a při přijímání dětí budou pomáhat i ostatní pracovníci mateřské školy bude komunikace s rodiči probíhat prostřednictvím telefonu a emailu.

Veškerá komunikace v rámci ranního filtru bude omezena na minimum, abychom zajistili co nejrychlejší způsob předávání dětí.

Děti budou pro pobyt v mateřské škole potřebovat batůžek a v něm:

 • Čistou roušku v podepsaném igelitovém sáčku

 • Do MŠ si děti po dobu zvýšeného opatřeni NESMÍ nosit vlastní hračky včetně plyšáků 1. Předávání dětí a kontrola jejich zdravotního stavu při příchodu do MŠ 

 • Ranní předávání dítěte proběhne před vstupem do MŠ z Riegrovy ulice. Pokud nebude v prostorách vstupu přítomná osoba, použijte zvonek a vyčkejte. Do budovy vstupují pouze děti.

 • Vyzvedávání dětí v poledne i odpoledne probíhá stejnou formou ve stanoveném čase. V případě odpoledního pobytu na zahradě, budou děti předávány u brány na zahradu (rodiče na zahradu nechodí) včetně batůžku – do budovy již NIKDO nevstupuje.

 • Doprovod jednotlivých dětí bude při přijímání/vyz­vedávání dítěte dodržovat odstup minimálně 2 m.

 • Povinnou ochranu horních cest dýchacích dodrží všichni přítomní (zaměstnanec, doprovázející osoba)

 • Při ranním filtru probíhá:

  • měření aktuální tělesné teploty bezkontaktním teploměrem za přítomnosti zákonného zástupce dítěte, popřípadě jiné doprovázející osoby,

  • při prvním vstupu předkládá doprovázející osoba podepsané a vyplněné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění)

  • kontrola batůžku

  • správná hygiena rukou (20 až 30 sekund) vodou a tekutým mýdlem

Zejména při ranním předávání dětí je nutné počítat s delší čekací dobou a tvořící se frontou , a to z důvodu probíhající kontroly zdravotního stavu , dodržování hygienických opatření a doprovodu dítěte do šatny.

 1. Organizační opatření

 • Umístíme děti ve skupinkách , pokud to bude možné (ačkoliv žádná omezení na počty nyní nejsou vydána)

 • Zabezpečíme provádění zvýšených hygienických opatření zejména desinfekci rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce (např. kliky, zábradlí)

 • Budeme dodržovat základní hygienická pravidla při hygieně rukou za použití tekutého mýdla, s následným hygienickým vysoušením rukou jednorázovými papírovými ručníky, poučíme děti o správné technice mytí rukou

 • Zajistíme zvýšený úklid všech prostor za použití dezinfekce s plně virucidním účinkem (WC, pracovní povrchy, předměty, podlahy, kliky, zábradlí, hračky atd.) Při používání dezinfekčních prostředků je nutno dodržovat koncentrace stanovené výrobcem pro jednotlivá použití, aby byla zajištěna jejich účinnost

 • Zajistíme časté a průběžné větrání prostor (každou hodinu po dobu 5 minut)

 • Zajistíme správnou manipulaci s odpadem ( jednorázové ochranné rukavice, papírové ručníky, ubrousky)

 • vložit do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavázat a vhodit do popelnice

 • po manipulaci s odpady provést správnou hygienu rukou • Pobyt venku bude probíhat na školní zahradě, bude zajištěno oddělení ve skupinách

 1. Stravování

 • Stravování bude zajištěno běžným způsobem, bude probíhat v hygienicky přísnějším režimu

 • Děti se nebudou samy obsluhovat ani si samy brát příbory, vše připraví pracovnice MŠ za použití jednorázových rukavic, zakrytím úst a nosu

 • Vydávání neodhlášeného obědu v případě onemocnění dítěte nebude vzhledem k dodržení hygienických opatření a bezpečnosti zaměstnanců možné  1. Polední odpočinek

 • Polední odpočinek bude zabezpečen tak, aby zajistil dostatečný prostor mezi lehátky (pokud to bude možné, dle počtu dětí) 1. Úplata za předškolní vzdělávání

 • Výše úplaty pro děti z jiných MŠ činí 238 Kč –zaplatí v hotovosti při zahájení docházkyProsíme rodiče, aby pečlivě zvážili nezbytnost docházky svého dítěte v mateřské škole, a to s ohledem na jeho zdravotní stav a schopnosti přizpůsobit se stanovenému režimu.

Děkujeme, že dodržujete daná opatření.V Opavě 14. 5. 2020 Anna Pavelková, ředitelka školy