Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /data/http/skolka-riegrova.cz/www/libs/Nette/loader.php on line 28
 MŠ Riegrova Opava | Opatření | Pro rodiče
Úvod » Otická » Pro rodiče » Opatření

Pro rodiče

Opatření

Zvýšená hygienická a bezpečnostní opatření pro zabezpečení provozu

ZVÝŠENÁ HYGIENICKÁ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO ZABEZPEČENÍ PROVOZU

MŠ OPAVA, RIEGROVA

V souvislosti s uvolňováním vládních opatření obnovuje statutární město Opava provoz mateřských škol od pondělí 25. 5. 2020, který bude probíhat v souladu s metodickým pokynem MŠMT.

Upozornění pro zákonné zástupce dětí: 

Provoz mateřské školy je od 6.30 do 16.30

Scházení dětí: 6.30– 8.30

Po obědě: 11.45 – 12.15

Rozcházení dětí: od 14.30

K docházce do mateřské školy jsou přijímány pouze děti zdravé . Děti, které budou při ranním filtru vykazovat jakékoli symptomy nemoci (teplota, kašel, rýma (i alergická), bolest hlavy, slabost a apatie, nevolnost) nebudou do mateřské školy přijaty!

 1. Povinné vybavení dítěte

Vzhledem k tomu, že kontakt se zákonnými zástupci dětí bude omezen (nebudou vstupovat do budovy) a při přijímání dětí budou pomáhat i ostatní pracovníci mateřské školy bude komunikace s rodiči probíhat prostřednictvím telefonu a emailu.

Veškerá komunikace v rámci ranního filtru bude omezena na minimum, abychom zajistili co nejrychlejší způsob předávání dětí.

Děti budou pro pobyt v mateřské škole potřebovat batůžek a v něm:

 • Čistou roušku v podepsaném igelitovém sáčku

 • Do MŠ si děti po dobu zvýšeného opatřeni NESMÍ nosit vlastní hračky včetně plyšáků 1. Předávání dětí a kontrola jejich zdravotního stavu při příchodu do MŠ 

 • Ranní předávání dítěte proběhne před vstupem do MŠ . Pokud nebude v prostorách vstupu přítomná osoba, použijte zvonek a vyčkejte. Do budovy vstupují pouze děti.

 • Vyzvedávání dětí v poledne i odpoledne probíhá stejnou formou ve stanoveném čase. V případě odpoledního pobytu na zahradě, budou děti předávány před vstupem na zahradu (rodiče na zahradu nechodí) včetně batůžku – do budovy již NIKDO nevstupuje.

 • Doprovod jednotlivých dětí bude při přijímání/vyz­vedávání dítěte dodržovat odstup minimálně 2 m.

 • Povinnou ochranu horních cest dýchacích dodrží všichni přítomní (zaměstnanec, doprovázející osoba)

 • Při ranním filtru probíhá:

 • měření aktuální tělesné teploty bezkontaktním teploměrem za přítomnosti zákonného zástupce dítěte, popřípadě jiné doprovázející osoby,

 • při prvním vstupu předkládá doprovázející osoba podepsané a vyplněné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění)

 • kontrola batůžku

 • správná hygiena rukou (20 až 30 sekund) vodou a tekutým mýdlem

Zejména při ranním předávání dětí je nutné počítat s delší čekací dobou a tvořící se frontou , a to z důvodu probíhající kontroly zdravotního stavu , dodržování hygienických opatření a doprovodu dítěte do šatny.

 1. Organizační opatření

 • Umístíme děti ve skupinkách , pokud to bude možné (ačkoliv žádná omezení na počty nyní nejsou vydána)

 • Zabezpečíme provádění zvýšených hygienických opatření zejména desinfekci rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce (např. kliky, zábradlí)

 • Budeme dodržovat základní hygienická pravidla při hygieně rukou za použití tekutého mýdla, s následným hygienickým vysoušením rukou jednorázovými papírovými ručníky, poučíme děti o správné technice mytí rukou

 • Zajistíme zvýšený úklid všech prostor za použití dezinfekce s plně virucidním účinkem (WC, pracovní povrchy, předměty, podlahy, kliky, zábradlí, hračky atd.) Při používání dezinfekčních prostředků je nutno dodržovat koncentrace stanovené výrobcem pro jednotlivá použití, aby byla zajištěna jejich účinnost

 • Zajistíme časté a průběžné větrání prostor (každou hodinu po dobu 5 minut)

 • Zajistíme správnou manipulaci s odpadem ( jednorázové ochranné rukavice, papírové ručníky, ubrousky)

 • vložit do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavázat a vhodit do popelnice

 • po manipulaci s odpady provést správnou hygienu rukou • Pobyt venku bude probíhat na školní zahradě, bude zajištěno oddělení ve skupinách

 1. Stravování

 • Stravování bude zajištěno běžným způsobem, bude probíhat v hygienicky přísnějším režimu

 • Děti se nebudou samy obsluhovat ani si samy brát příbory, vše připraví pracovnice MŠ za použití jednorázových rukavic, zakrytím úst a nosu

 • Vydávání neodhlášeného obědu v případě onemocnění dítěte nebude vzhledem k dodržení hygienických opatření a bezpečnosti zaměstnanců možné  1. Polední odpočinek

 • Polední odpočinek bude zabezpečen tak, aby zajistil dostatečný prostor mezi lehátky (pokud to bude možné, dle počtu dětí) 1. Úplata za předškolní vzdělávání

 • Na základě informace zřizovatele po otevření škol by rodiče měli opět řádně platit úplatu za předškolní vzdělávání , ať dítě do MŠ chodí nebo ne.

 • Březen 11 dnů provozu: 250 Kč

 • Duben 0 dnů provozu: 0 Kč

 • Květen 5 dnů provozu: 132Kč

 • Červen 22 dnů provozu: 500Kč

 • Červenec 0 dnů provozu : 0 Kč

 • Srpen 16 dnů provozu: 381 Kč 1. Plánované akce školy

 • Plánované akce školy do konce školního roku se ruší, rozloučení se školáky proběhne bez účasti rodičů

Prosíme rodiče, aby pečlivě zvážili nezbytnost obnovení docházky svého dítěte v mateřské škole, a to s ohledem na jeho zdravotní stav a schopnosti přizpůsobit se stanovenému režimu.

Děkujeme, že dodržujete daná opatření.V Opavě 14. 5. 2020 Anna Pavelková, ředitelka školy