Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /data/http/skolka-riegrova.cz/www/libs/Nette/loader.php on line 28
 MŠ Riegrova Opava | Informace k zápisu Otická | Pro rodiče
Úvod » Otická » Pro rodiče » Informace k zápisu Otická

Pro rodiče

Informace k zápisu Otická

2021

Vážení rodiče,

z důvodu trvajících protiepidemických opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 a na základě metodického doporučení MŠMT bude zápis pro školní rok 2021/2022 probíhat s omezením fyzické přítomnosti rodičů a dětí v objektech mateřských škol.

Zápis dítěte do MŠ pro školní rok 2021/2022

Upozorňujeme zákonné zástupce dětí, že je povinností přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Veškeré žádosti (i na odloučené pracoviště MŠ Opava, Otická) doručte do MŠ Opava , Riegrova.

Jak postupovat:

1. Využijte listinnou podobu žádosti, která je ke stažení na webových stránkách školy (www.skolka-riegrova.cz), v krajním případě možno vyzvednout v MŠ.

2. Vyplněnou žádost (vytištěnou z webových stránek školy) podepište.

3. Přiložte k žádosti povinné dokumenty:

 • Prostou kopii rodného listu
 • Potvrzení dětského lékaře (na zadní straně žádosti) o řádném očkování dítěte, případně, že je dítě proti nákaze imunní nebo že nemůže být očkováno z důvodu kontraindikace. Doporučujeme si návštěvu u lékaře předem domluvit telefonicky. Potvrzení o očkování nemusí předkládat zákonní zástupci dětí, které se do MŠ hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 • Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte dokládá zákonný zástupce pouze tehdy, rozhodne-li se pro individuální vzdělávání svého dítěte (týká se pouze dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání).
 • Pokud má vaše dítě speciální vzdělávací potřeby a bylo již vyšetřeno v příslušném poradenském školském zařízení, můžete k žádosti přiložit i toto Doporučení školského poradenského zařízení.

4. Doručení žádosti do MŠ:

Vyplněnou a podepsanou žádost spolu s dokumenty doručte do MŠ Opava, Riegrova ve dnech 3. 5. až 7. 5. 2021.

Preferujeme následující způsoby:

 • Datovou schránkou: 37akv5q (doporučujeme zřízení datové schránky, která nejvhodněji zajistí právní formu zápisu a zároveň snazší a rychlejší komunikaci)
 • Poštou na adresu:
  Mateřská škola Opava, Riegrova, Riegrova 1, 746 01, Opava 1
  (rozhodující je datum podání na poštu).
 • Elektronicky na e-mail pavelkova@skolka-riegrova.cz se zaručeným elektronickým podpisem. POZOR! Nelze zaslat pouze prostý e-mail.

5. Osobním podánímMateřské škole Opava, Riegrova ve dnech 3. 5. 2021 a 4. 5. 2021 vždy po telefonické domluvě (728728295). 

6. Po zaregistrování došlých žádostí bude každému dítěti přiděleno registrační číslo. Toto registrační číslo vám bude doručeno stejným způsobem, jakým byla doručena žádost do MŠ.

7. Zákonní zástupci mohou po předchozí domluvě s ředitelkou školy Annou Pavelkovou 728728295 nah­lédnout do spisu v úterý 11.5. 2021 od 10:00 do 11:00 hod.

8. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy a ve vývěsce školy ve středu 12. 5. 2021. Rozhodnutí o nepřijetí budou zasílána zákonným zástupcům dětí datovou schránkou nebo poštou.

Bc. Anna Pavelková, ředitelka školy