Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /data/http/skolka-riegrova.cz/www/libs/Nette/loader.php on line 28
 MŠ Riegrova Opava | Úvod

Úvodem

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Směrnice ke stanovení výše úplaty

Změna č.14

Schůzka rodičů

Vážení rodiče, jelikož se v letošním školním roce vzhledem k aktuální...

Opatření Riegrova

Zvýšená hygienická a bezpečnostní opatření pro zabezpečení provozu

Opatření Otická

Zvýšená hygienická a bezpečnostní opatření pro zabezpečení provozu

Čestné prohlášení

Ochrana zdraví MŠ

Náměty k činnostem doma

pro rodiče

obrazek

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let při uzavření školského zařízení

Publikováno: 16.03.2020
Upraveno: 16.03.2020

Projekt
ŠABLONY II-PERSONÁLNÍ PODPORA
A ROZVOJOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI V MŠ
RIEGROVA OPAVA; REG.Č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013675
je spolufinancován Evropskou unií.
Cíl:Personální posílení o chůvu a podpora extrakurikulárních aktivit formou projektových dnů.
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
 

Úvodní slovo paní ředitelky

Vážení rodiče, vítáme Vás na stránkách naší mateřské školy, která je vzdělávací institucí, jejímž posláním je poskytovat úroveň vzdělání vymezenou stupněm a zaměřením školy, vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Snažíme se doplňovat rodinnou výchovu , navazovat na ni a vytvářet prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k aktivnímu rozvoji a učení. Mateřská škola nabízí dětem bezpečné a podnětné prostředí a také skupinu vrstevníků. Domnívám se, že je to nenahraditelné, přirozené a hravé prostředí, pro rodiče je to místo, kde je o děti postaráno, v podstatě se jedná o veřejnou službu Všichni zaměstnanci naší mateřské školy se snaží svou prací přispět k tomu, aby se dětem u nás líbilo a chodily k nám rády. Pro všechny děti je vytvářen stejný prostor a podmínky, snažíme se o zkvalitňování výchovného a vzdělávacího procesu tak, aby vedl ke spokojenosti dětí.